Το σημείο πώλησης (POS) αναφέρεται στην περιοχή του καταστήματος όπου οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν για τις αγορές τους. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για την περιγραφή συστημάτων που καταγράφουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ηλεκτρονικό ταμειακό μηχάνημα ή ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών που καταγράφει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν μια συναλλαγή για την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών.

Ένα σύστημα POS είναι το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών ενός καταστήματος λιανικής πώλησης.

Είναι το καλύτερο εργαλείο για έναν ιδιοκτήτη καταστήματος να διαχειρίζεται και να αξιολογεί την επιχείρησή του.